Som advokat forholder man sig til de gældende regler med henblik på rådgivning om, hvad der tjener klienten bedst. Som advokat har man i al fald rent principielt ingen “holdning” til, om reglerne burde være anderledes. Derfor synes jeg heller ikke, at en holdningsartikel rigtig hører hjemme på advokatfirmaets hjemmeside. Jeg er imidlertid formand og…