Som advokat forholder man sig til de gældende regler med henblik på rådgivning om, hvad der tjener klienten bedst. Som advokat har man i al fald rent principielt ingen “holdning” til, om reglerne burde være anderledes. Derfor synes jeg heller ikke, at en holdningsartikel rigtig hører hjemme på advokatfirmaets hjemmeside. Jeg er imidlertid formand og…

I artiklen Hus og ejerlejlighed i skilsmisse har jeg forklaret ret grundigt, hvordan reglerne er omkring ejerbolig i forbindelse med samlivsophævelse. Du får ikke fuldt udbytte af nærværende lidt lange artikel  uden at kende problemstillingen gennem den første artikel. Nedenfor illustrerer jeg, hvordan det kan gå, når det hele går skævt. Jeg deler artiklen op i…

Her får du en oversigt med beløbsstørrelser, som de er i 2017. Der er også en smule om ægtefællebidrag.

Hvad kan ægtefæller egentlig aftale? Det har Højesteret netop reflekteret over. Gift dig ikke af kærlighed – alene. Sådan siger jeg altid, når jeg skal forklare, at det nok er en god ide at gifte sig, men at man gør klogt i at aftale vilkårene. Hvad skal der ske, hvis vi skilles igen? At man…