I artiklen beskrives de nye regler om digital kommunikation, der trådte i kraft den 1. januar 2018, og der fokuseres særligt på de nye reglers begrænsninger og hvorledes disse kan håndteres i praksis.

Artiklen gennemgår en afgørelse fra Højesteret om, hvorvidt udlejer kan pålægge lejer at betale udlejers udgifter til Betalingsservice i forbindelse med lejebetalingerne.