Et af de spørgsmål, som ofte giver anledning til uenighed i forbindelse med udlejning til erhverv og beboelse er spørgsmålet om istandsættelse af lejemålet i forbindelse med lejers fraflytning. Nu har Højesteret igen taget stilling til udlejers ret til erstatning, og resultatet var ikke det, udljer havde regnet med.