Den 9. april 2019 vedtog Folketinget en ændring af selskabsloven, hvis primære formål var at afskaffe iværksætterselskaberne, således at det billigste selskab, der nu kan stiftes, er anpartsselskabet. Samtidig med afskaffelsen af iværksætterselskaberne sænkede Folketinget kapitalkravet til anpartsselskaber, så der nu ”kun” er krav om en kapital på 40.000 kr.