Jeg møder jævnligt erhvervsdrivende, som ikke interesserer sig for de formelle regler, der regulerer deres virksomhed, og som ikke går op i om de får skrevet det rigtige cvr-nummer på sine breve – hvis det overhovedet er taget med. Virksomhedens navn kan også afvige alt efter forholdene. De færreste er klar over, at virksomheder på…

Covid-19 har ramt Danmarks erhvervsliv meget hårdt og som følge heraf har regeringen og Folketinget vedtaget en lang række støtteordninger til virksomheder og freelancere, som får økonomiske udfordringer som følge af Covid-19. I denne artikel kan du læse mere om dine muligheder for at få kompensation for virksomhedens lønudgifter.

Covid-19 har ramt Danmarks erhvervsliv meget hårdt og som følge heraf har regeringen og Folketinget vedtaget en lang række støtteordninger til virksomheder og freelancere, som får økonomiske udfordringer som følge af Covid-19. I denne artikel kan du læse mere om dine muligheder for at få kompensation for omsætningstab.

Covid-19 har ramt Danmarks erhvervsliv meget hårdt og som følge heraf har regeringen og Folketinget vedtaget en lang række støtteordninger. I denne artikel kan du læse om mulighederne for at få kompensation til dækning af virksomhedens faste udgifter.

Den 9. april 2019 vedtog Folketinget en ændring af selskabsloven, hvis primære formål var at afskaffe iværksætterselskaberne, således at det billigste selskab, der nu kan stiftes, er anpartsselskabet. Samtidig med afskaffelsen af iværksætterselskaberne sænkede Folketinget kapitalkravet til anpartsselskaber, så der nu ”kun” er krav om en kapital på 40.000 kr.