Folketinget har den 9. juni 2020 vedtaget en række ændringer i lejeloven og boligreguleringsloven som led i det, der populært er kaldet ”Blackstone indgrebet”. I den forbindelse er der vedtaget helt nye regler, der ændrer væsentligt på den eksisterende retsstilling.

Et af de spørgsmål, som ofte giver anledning til uenighed i forbindelse med udlejning til erhverv og beboelse er spørgsmålet om istandsættelse af lejemålet i forbindelse med lejers fraflytning. Nu har Højesteret igen taget stilling til udlejers ret til erstatning, og resultatet var ikke det, udljer havde regnet med.

I artiklen beskrives de nye regler om digital kommunikation, der trådte i kraft den 1. januar 2018, og der fokuseres særligt på de nye reglers begrænsninger og hvorledes disse kan håndteres i praksis.

Artiklen gennemgår en afgørelse fra Højesteret om, hvorvidt udlejer kan pålægge lejer at betale udlejers udgifter til Betalingsservice i forbindelse med lejebetalingerne.