Bettina Flittner

Advokatfuldmægtig, konfliktmægler
Bettina har et bredt kendskab til det arbejdsretlige område fra beskæftigelse i henholdsvis fagforeninger og indenfor det offentlige område. Hun har både som ansat, leder og politisk valgt blandt andet beskæftiget sig med ansættelsesretlige sager, rådgivning, overenskomstforhandling og diverse øvrige forhandlinger. Tidligere har hun som ansat i Statsforvaltningen og her beskæftiget sig med samværs-, og forældremyndighedssager og skilsmisse- og separationssager. I sin fritid har Bettina gennem de seneste 7 år været frivillig juridisk rådgiver i en åben rådgivning, hvor hun besvarer henvendelser indenfor mange forskellige juridiske områder. Bettina har ligeledes varetaget diverse udvalgs- og bestyrelsesposter, er uddannet konfliktmægler og virker som censor for Forsvaret hvor hun også tidligere har arbejdet ansat.