ETOS Advokater er et kontorfællesskab mellem flere selvstændige advokatkontorer.

ETOS Advokater følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik, herunder reglerne om fortrolighed og interessekonflikter. Vores rådgivning er baseret på dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Alle ETOS Advokaters advokater

  • er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
  • er medlemmer af Advokatsamfundet
  • har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler gennem HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. Sal 2100 København Ø – Telefon: +45 3336-959

Tilknyttede advokatvirksomheder

Advokat Viggo Bækgaard driver virksomhed gennem Advokatfirmaet Viggo Bækgaard, CVR-nr.: 38293664, med klientkonto i Sparekassen Thy: reg.nr. 9090 kontonr. 4009983

Advokat Jesper Rye Jensen driver virksomhed gennem Advokatfirmaet Rye Jensen, CVR-nr.: 38295276, med klientkonto i Danske Bank: reg.nr. 3409 kontonr. 3409738486

Klage

Vi bestræber os altid på at have en åben og ærlig dialog med vores kunder, således at der ikke forekommer ubehagelige overraskelser i sagsforløbet. Skulle der alligevel være noget, som du ikke er tilfreds med, så hører vi gerne fra dig. Vi anbefaler, at du kontakter din advokat direkte.

Du har også mulighed for at klage over advokatens adfærd og/eller salæret til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, Telefon: 33 96 97 98, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Du kan læse mere om dine klagemuligheder på www.advokatnaevnet.dk.