Viggo Bækgaard

Advokat med møderet for Højesteret, mediator
Viggo Bækgaard har årtiers erfaring som advokat. Han har i mange år beskæftiget sig med jura i meget bred forstand, men i de sidste 20 år især specialiseret sig i familie- og arveret og med særligt fokus på skilsmissebørns situation.

Som følge af dette fokus er han i 2019 af socialministeren udpeget som medlem af det rådgivende udvalg i Familieretshuset, der blev etableret i forbindelse med en større ændring af reglerne for behandling af sager om forældremyndighed og samvær efter forældreansvarsloven.

Han rådgiver helt generelt om privatlivets forhold.

Viggo Bækgaard har møderet for Højesteret og er uddannet mediator (konfliktmægler).

Specialer

  • Familieret
  • Arveret
  • Foreningsret
  • Retssager generelt

CV

2000-2017 – Advokat og partner hos Forum Advokater

1975-1999 – Selvstændig advokat i Brovst