Døden er den del af livet, som vi stadig ikke har lært at kontrollere. På trods af dette siger vi næsten alle sammen ”hvis jeg dør” og ikke ”når jeg dør”. Selvom vi ved, at vi på et tidspunkt skal dø, har døden det med at komme ubelejligt og uforudset. Det er derfor tilrådeligt, at du overvejer, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør, eller hvordan dine efterladte skal stilles i tilfælde af din død.

Testamente

Som udgangspunkt har du – hvis du ikke er gift eller har børn – ret til at testamentere over alt, hvad du ejer. Hvis du er gift og/eller har børn, kan du testere over 75 % af dine ejendele. Der er således rig mulighed for at indrette dig, som du ønsker. Hvis du er gift, kan det være relevant at kombinere testamentet med en ægtepagt.

Hvis du er gift, har du måske – som så mange andre – en forventning om, at du eller din ægtefælle skal sidde i uskiftet bo, når en af jer dør. Selvom den nemmeste løsning i en dødsfaldssituation er at vælge at sidde i uskiftet bo, er det ikke nødvendigvis den bedste løsning. Ofte kan man med et testamente sikre den længstlevende og samtidig få skiftet.

Det er med et testamente også muligt at bestemme at arven skal være særeje for modtageren.

Dødsbobehandling

Uanset om boet skal behandles af en bobestyrer eller skal udleveres til arvingerne til privat skifte, kan vi være behjælpelige med behandling af boet. Hvis I planlægger at få eller allerede har fået boet udleveret af skifteretten med henblik på privat skifte, kan vi enten bistå med vejledning i forbindelse med boets behandling eller vi kan overtage hele bobehandlingen.

I skal i den forbindelse være opmærksomme på, at det ofte er billigere at vi overtager boet fra starten af, fremfor at skulle overtage boet midt i processen, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at skabe sig et overblik fra starten.

Vi kan også bistå dig, hvis du er arving og eksempelvis er i tvivl om dine rettigheder eller om den, der behandler boet, gør det rigtigt.