Der kan opstå mange forskelligartede juridiske problemstillinger, når man driver virksomhed. En stor del af disse problemstillinger giver ikke anledning til de helt store problemer, hvis de ellers håndteres korrekt, men hvis de ikke bliver håndteret korrekt, kan det i værste fald medføre en retssag eller et tab for virksomheden.

Hvis du ikke er sikker på, hvordan du bør agere i en situation, er det anbefalelsesværdigt at inddrage en advokat på dette tidspunkt; om ikke andet så for at få det godt råd. Pengene kan være givet godt ud på den lange bane.

En advokat vil også kunne hjælpe med at tilrettelægge jeres arbejdsgange således, at de juridiske risici mindskes mest muligt. Hvis juridiske risici helt skal undgås, vil det i praksis blive meget vanskeligt at drive virksomhed. Det er derfor vigtigt at finde balancen mellem så få juridiske risici som muligt og virksomhedens kommercielle side. Langt de fleste forhold kan dog undgås ved blot at indrette arbejdsgangene mere hensigtsmæssigt.

Vi har stor erfaring med at rådgive små og mellemstore virksomheder i forbindelse med den daglige drift, samt varetage deres interesser i forbindelse med konflikter og i forhandlinger. Som følge af vores erfaring har et stort kommercielt fokus i vores rådgivning.