Hvis du er kommet til skade – det kunne for eksempel være i forbindelse med et trafikuheld – og du ønsker at rejse et erstatningskrav mod den eller de personer, som har forvoldt skaden på dig, er det vigtigt, at du håndterer situationen korrekt.

Det er eksempelvis vigtigt at få sikret beviserne for din skade, således at du på et senere tidspunkt kan bevise, at den pågældende skade stammer fra netop denne ulykke. Kan du ikke det, vil den der har forårsaget ulykken – skadevolder – ikke være erstatningsansvarlig. Det er derfor vigtigt, at komme til lægen hurtigst muligt efter ulykken, således at skaderne kan dokumenteres. Hvis du venter for at se om symptomerne forsvinder, risikerer du, at Retslægerådet på et senere tidspunkt kommer frem til, at det ikke med sikkerhed kan fastslås, skaderne stammer fra den pågældende ulykke.

Det er også hensigtsmæssigt hele tiden at følge med i, hvad der står i dine journaler, således at du hele tiden er opdateret på, at lægerne får skrevet det i journalerne, som de siger til dig, samt at de også blevet opmærksomme på de forhold, som du mener er relevante.

Det kan være vanskeligt at have overblik over hele sagen, når man er kommet til skade, og bruger alle sine kræfter på at restituere sig. Det kan derfor være hensigtsmæssigt allerede tidligt i forløbet, at få inddraget en advokat i sagen. Det er ikke fordi, at der er så meget for advokaten at lave i starten af sagen, men det kan højne erstatningsmulighederne.