Når familien opløses, går både begge parters hoved i direkte kaos. Den ene har måske planlagt det længe, mens det kommer som en bombe for den anden. Spørgsmålene tårner sig op i hovederne: Hvad med økonomien? Hvor skal vi alle sammen bo? Huset? Lejligheden? Bilen? Pengene? Gælden? Viskestykkerne? – BØRNENE?

Er man gift, skal man indlevere en begæring om separation eller skilsmisse til Statsforvaltningen. Ja man kan blive skilt med ganske få klik med nem-id. Hvis man ikke er enige om ægtefællebidrag eller om, hvem der skal have en eventuel lejelejlighed, skal skilsmissesagen køre i retten.

Statsforvaltningens opgave i den fase og om det spørgsmål kan virke lidt uforståelig udefra. Men de skal overordnet vejlede om, at man i praksis i dag ikke kan modsætte sig den anden parts ønske om at opløse familien. Mit indtryk er, at langt de fleste i den fase når til enighed om de nævnte spørgsmål i Statsforvaltningen. Ægtefællebidrag i dagens Danmark har ikke stor praktisk betydning for de fleste, fordi begge ægtefæller i dag er tilknyttet arbejdsmarkedet.

Når man er separeret eller skilt, skal ægtefællernes formue deles gennem en bodeling. Kan man ikke blive enige om det, kan man henvende sig til skifteretten. Selv om en del bodelingsproblemer kan være komplicerede, er det ikke forfærdelig mange sager, der ender i skifteretten som egentlige skiftesag. De fleste finder ud af det selv eller eventuelt med hjælp fra rådgivere, der ofte er advokater.

Der er to vigtige men modsat strittende grunde til, at sagerne ikke ender ved domstolen. Den ene er desværre, at processen omkring ægtefælleskifter er omkostningsmæssigt uheldig med tendens til at være til skade for den svageste part. Den anden noget mere opmuntrende grund er, at de fleste rådgivere med indsigt på området er gode til at formidle aftaler, der både opfattes retfærdige og følger de materielle regler.

Uoverskueligt, men vi kan hjælpe dig

Det er langtfra altid sådan, at der ”går advokat i det hele”, selv om du får en advokat til at hjælpe dig. Man kan aftale lige nøjagtigt, hvad man vil. Vi hjælper dig med overblikket, så du præcist ved, hvad du har ret til, og hvad du derfor eventuelt giver afkald på.

Du risikerer, at det er for sent, hvis du for husfredens skyld er gået ind på en aftale uden vejledning udefra. Du kan altså spare dig fattig ved ikke at søge hjælp.