Når man vælger at flytte sammen uden at blive gift, kan det blive en katastrofe for i hvert fald en af parterne, hvis de bare lader den ene dag efter den anden gå uden at de forholder sig til, at de på ingen måde er stillet som ægtefæller i tilfælde af ”skilsmisse” eller ved den enes død.

Mange går i den tro, at når de har boet sammen i en længere periode, opnår de samme retsstilling, som hvis de havde været gift. Det er ikke korrekt. Som udgangspunkt ændrer retstilstanden sig ikke over tid. Parterne er givet nogle muligheder for efter noget tid at kunne få nogle retsvirkninger, som i højere grad ligner det, man kender fra ægteskabet, men ændring af jeres indbyrdes retstilstand kræver handling.

Udgangspunktet for ugifte samlevende

Konsekvensen af at der kun i meget begrænset omfang findes særlige regler omkring ugifte samlevendes økonomiske forhold, er, at I som ugifte samlevende ikke har et fællesskab om jeres aktiver og at I ikke arver hinanden.

Hvis I ikke beslutter jer for andet, kan I, hvis I går fra hinanden, tage det med som I hver især ejede da I flyttede sammen, og det I har købt, fået eller arvet under samlivet. Dette kan give et meget uhensigtsmæssigt resultat, hvis I, ligesom så mange andre, har indrettet jer således, at den ene af jer – typisk kvinden – køber mad, vin og alt det andet som forbruges, og den anden har købt alle møbler, fjernsyn og lignende, for så kan den ene udtage alle disse møbler med videre og den anden står tilbage med de spiste bøffer. I tråd hermed deles pensionsordninger aldrig.

I arver ikke hinanden. Hvis I eksempelvis har købt fast ejendom sammen, bør I nøje overveje om det I ikke i højere grad ønsker, at det er efterlevende samlever, der skal have ejendommen frem for, at børn eller forældre skal arve afdødes andel af ejendommen.

Ugifte par bør som minimum overveje følgende aftaler:

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst er relevant for jer, hvis I ejer hus, sommerhus eller ejerlejlighed sammen. Det er en aftale, som fastsætter reglerne for hvordan I ejer ejendommen sammen, herunder også hvordan i kan komme ud af samejet igen uden at det skal ske ved en frivillig auktion, som ikke er til gavn for nogen af jer.

Samejeoverenskomsten giver også mulighed for at tage højde for den situation, at den ene af jer har indskudt flere penge i ejendommen end den anden, uden derved at ændre på ejerforholdet. Den af jer der måtte have skudt ekstra penge i ejendommen vil, hvis der er lavet en samejeoverenskomst, typisk få udbetalt det ekstra beløb før end det resterende salgsprovenu fordeles mellem jer. Samejeoverenskomsten kan eventuelt suppleres med et gældsbrev.

Samlivskontrakt

En samlivskontrakt er en juridisk aftale, som fastlægger omfanget af jeres økonomiske fællesskab. Det kunne være regler om hvorledes jeres respektive ejendele skal deles i tilfælde af at I går fra hinanden. Da det ikke er muligt blot at aftale, at I skal stilles som om, I var gift, skal aftalen udførligt opstille de regler, som skal gælde. Det har den fordel, at man langt hen ad vejen kan få det, som man vil have det.

Testamente

Som nævnt arver I ikke hinanden medmindre I laver testamente. Det er derfor meget vigtigt at I i hvert fald gør jer en overvejelse om, hvorvidt I skal arve hinanden, hvilket trods alt er de fleste ønske, når først man har stiftet familie.

Hvis du har børn, kan du kun testere over 3/4 af hvad man ejer, da børnene er tvangsarvinger. Har du ingen børn, kan du testere over alt hvad du ejer. Hvis I har boet sammen i mere end to år eller venter barn sammen, kan I oprette det, der hedder et udvidet samlevertestamente, der betyder, at I arver hinanden som var I gift. I får ikke formuefællesskab ligesom de gifte, og det svarer fordelingsmæssigt til, at I er gift og har fuldstændigt særeje.

Begunstigelser i hinandens forsikring og pensionsordninger

I bør overveje, hvem der skal modtage udbetalinger fra jeres eventuelle forsikrings- og pensionsordninger – også selvom I har oprettet testamente, da sådanne udbetalinger som udgangspunkt ikke følger testamentet. Der er i de respektive ordninger angivet en begunstiget og denne begunstigelse kan ændres ved at rette henvendelse til forsikrings- eller pensionsselskabet.