Fast ejendom er for de fleste private en stor investering og ofte den største de kommer til at foretage. Under alle omstændigheder er der store værdier involveret. Derfor har de fleste også stor fokus på fast ejendom når den eksempelvis skal købes eller sælges, eller hvis det viser sig, at der er noget galt med ejendommen.

Bolighandel                  

En ejendomshandel er en relativt kompleks aftale, som ofte indeholder mere end 100 siders bilagsmateriale. Når vi bistår dig med at købe et hus eller en lejlighed er den vigtigste opgave for os at sikre, at du er tryg, og at der ikke er uhensigtsmæssige forhold, som ikke bliver opdaget, så du har mulighed for at tage stilling, om du vil acceptere det.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi ”kun” er advokater, og at vi ikke har særlige kompetencer som byggesagkyndige. Det kan derfor også være hensigtsmæssigt at have en byggesagkyndig rådgiver med i processen, som kan vurdere, hvilken stand ejendommen er i og hvor meget der skal gøres, for at ejendommen bliver i den stand, som I kunne tænke jer.

Det er sjældent hensigtsmæssigt at skulle have aftalen og dokumenter godkendt af din advokat inden du og sælger skriver under, da du jo risikerer, at sælger sælger til anden side. Hvis du indsætter et advokatforbehold og et finansieringsforbehold i aftalen er der ikke noget til hinder for, at du underskriver aftalen. Herefter har din bank og din advokat 4-5 arbejdsdage til at godkende handlen og – i værste fald få dig frigjort af aftalen.

Et advokat- og finansieringsforbehold kan formuleres således: ”Købers underskrift på denne aftale er betinget af at aftalen i sin helhed godkendes af henholdsvis købers advokat og købers pengeinstitut.”

Mangler ved fast ejendom

Det er næsten altid ubehageligt, hvis der efter at du har købt eller solgt en fast ejendom konstateres mangler ved ejendommen. Som køber er det frustrerende at konstatere, at din ejendom ikke er som du forventede, og at det måske koster mange penge at få udbedret det konstaterede forhold. Som sælger bliver du måske konfronteret med forhold, som du aldrig har været bekendt med.

Ofte vil manglerne ikke give anledning til større problemer, da der i de fleste tilfælde er tegnet ejerskifteforsikring, hvorfor der som udgangspunkt ikke kan rejses krav om sælger, men derimod i vidt omfang kan forventes betaling fra ejerskifteforsikringsselskabet.

Vi har mange års erfaring med at repræsentere købere og sælgere i forbindelse med sager om mangler ved fast ejendom. Det gælder både i tilfælde hvor der rejses krav mod ejerskifteforsikringsselskabet og tilfælde, hvor der rejses krav direkte mod sælger.