Når man starter ny virksomhed er der rigtig mange ting at tænke på. Hvis du udelukkende fokuserer på at realisere din gode ide og hvordan du finansierer opstarten, og slet ikke er opmærksom på de grænser, som lovgivningen sætter, så risikerer du, at det er juraen der sætter en stopper.

Vi kan blandt andet rådgive omkring

  • valg af virksomhedsform. Skal det være et IVS, ApS, A/S eller skal det være en personligt virksomhed eller interessentskab. Mulighederne er mange og de har alle deres fordele og ulemper,
  • hvor grænserne går for hvad du må, når du forbereder din virksomhed og når du er i opsagt stilling,
  • hvilke oplysninger fra dit tidligere arbejde du må gøre brug af i din nye virksomhed,
  • hvilke aftaler og kontrakter vil det være hensigtsmæssigt at overveje,
  • hvilke overvejelser du bør gøre dig i relation til din ægtefælle eller samlever, når du starter virksomhed,
  • Hvorledes du kan sikre dine immaterielle rettigheder så som eksempelvis varemærker, samt undgå at krænke andres immaterielle rettigheder, samt
  • Faldgrupperne omkring markedsføring, herunder i forbindelse med markedsføring på sociale medier.