Langt de fleste aftaler vi indgår i dagligdagen er aftaler om køb af forskellige ting og om køb af tjenesteydelser. Samtidig er langt de fleste aftaler vi indgår ikke nedfældet i en skriftlig aftale, som det eksempelvis er tilfældet, når du køber fast ejendom eller en bil, og det er derfor nødvendigt at have en lang række regler, som hjælper med at regulere de områder, som I ikke har taget direkte stilling til i forbindelse med aftalen.

Når der er tale om aftaler med forbrugere, er der en lang række regler, der skal beskytte forbrugeren, som traditionelt anses for at være den svage part, hvilket nok ikke holder helt stik mere. Hvis du er erhvervsdrivende kan du blive idømt ganske store bøder, hvis du ikke overholder den oplysningspligt som EU har pålagt de erhvervsdrivende særligt i forbindelse med fjernsalg og onlinesalg.

Det er endvidere vigtigt at vide, hvordan du skal forholde dig, hvis der opstår problemer i forbindelse med en aftale. Det kan have store konsekvenser, hvis du afviser at lade en håndværker udbedre de fejl vedkommende måtte have lavet. Hvis håndværkeren har en ret til at afhjælpe fejlen, kan du miste din ret til at rette et krav mod håndværkeren på grund af fejlen, hvis han ikke får lov til at afhjælpe fejlen.

Vi har stor erfaring med at hjælpe, når der opstår udfordringer i forbindelse med denne type sager, og Jesper Rye Jensen er blandt andet specialiseret inden for forbrugerbeskyttelse, herunder hvorledes erhvervsdrivende håndterer reglerne.