Uanset hvor mange bestræbelser du gør dig, kan du ikke undgå konflikter. Langt de fleste konflikter løses heldigvis i mindelighed, men undertiden opstår der konflikter, som ikke uden videre lader sig løse.

Det er ofte fordi der er for store værdier eller for mange følelser involveret.

Hvis tvisten ikke kan løses på anden vis, må domstolene i sidste ende træffe en afgørelse, som parterne må respektere uanset udfaldet. Det er bekosteligt at føre retssager, og omend retssager formelt set afslutter konflikten, er det ofte ikke den følelse, som særligt den tabende part sidder tilbage med.

Mediation er en alternativ måde at løse konflikter på. Parterne søger selv at løse deres konflikt med hjælp fra en mediator. Fordelen ved mediation er, at parterne selv finder frem til en løsning, som de hver især kan leve med. Samtidig er mediation også meget hurtigere at gennemføre end en retssag. I modsætning til en retssag kræver mediation, at begge parter er villige til at deltage i processen.

Vi har mange års erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager, ligesom vi har stor erfaring med alternative konfliktløsningsmetoder. Derudover er Viggo Bækgaard udannet mediator.