Uanset om der er tale om erhvervslokaler eller en bolig kan det være attraktivt at leje frem for at købe. Den helt åbenlyse fordel ved at leje er, at leje sædvanligvis kræve langt mindre finansiering. Derudover vil lejer sædvanligvis også have en mindre vedligeholdelsesforpligtelse.

Både erhvervslejeretten og boliglejeretten er reguleret af meget omfattende og relativ kompliceret lovgivning. Rigtig mange har vanskeligt ved at forstå lejelovenes regler, hvilket formentlig skyldes, at de enkelte regler kan forekomme ulogiske, når de tages ud af sammenhængen.

Derudover er en lang række af reglerne i lejelovene  beskyttelsespræceptive, hvilket betyder, at parterne ikke kan lave aftaler, som stiller lejeren ringere end lovens bestemmelser. Der er ikke noget til hinder for at indgå aftaler, der stiller lejer ringere, men sådanne aftaler kan ikke håndhæves.

Du kan således ikke være sikker på, at det, der fremgår af lejekontrakten, er det, der udgør jeres aftale. Det er derfor en god ide at få en lejekontrakt gennemgået af eksempelvis en advokat inden du skriver under.