Markedsføring

Alle, der ønsker af afsætte en vare eller tjenesteydelse, har behov for at markedsføre sig over for sin potentielle kundegruppe. For at sikre virksomhederne ikke udnytter eller vildleder kunderne, har EU fastsat grænser for virksomhedernes markedsføring. Disse regler komme i Danmark til udtryk gennem markedsføringsloven.

Markedsføringsloven gælder for alle erhvervsdrivende, så længe de udbyder varer til tjenesteydelser på markedet. Loven gælder således som udgangspunkt ikke for velgørende organisationer mv. Hjørnestenen i markedsføringsretten er begrebet ”god markedsføringsskik”, der er en samlebetegnelse for, at du som erhvervsdrivende skal opføre dig ordentligt når du markedsfører dig. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at du ikke kun markedsfører sig, når du indrykker i annoncer i avisen eller på nettet. Al kommunikation er potentielt set markedsføring, også selvom det ikke direkte har et kommercielt sigte. Det er som følge heraf Forbrugerombudsmandens opfattelse, at julehilsner pr. e-mail kun må sendes til dem, der har givet samtykke til at modtage e-mail.

De fleste bestemmelser i markedsføringsloven kan sanktioneres med bøde, og eksempelvis medfører ulovlig henvendelse til blot én forbruger en bøde på 10.000 kr., og bøder for vildledning fastsættes generelt noget højere. Det er derfor hensigtsmæssigt at holde opmærksomheden på, at ens markedsføring er i overensstemmelse med loven.

Persondata

Oplysninger om personer, herunder oplysninger om deres vaner og interesser, er blevet meget værdifulde for de erhvervsdrivende. Det sætter dem i stand til at målrette deres produkter og ikke mindst markedsføring direkte mod dem, der er interesseret. Oplysningerne er derfor også blevet en handelsvare for virksomhederne. Samtidig bliver virksomhederne stadig bedre til at opsamle informationer om os, når vi færdes på nettet og når vi bruger vores forskellige kædemedlemskort. Dette sker helt uden at vi som personer bliver opmærksomme på, hvad forskellige virksomheder faktisk ved om os.

EU har som følge af denne udvikling vedtaget en forordning om persondata, der blandt andet opstiller regler for hvornår virksomheder må opsamle og gemme persondata, hvor længe indsamlede oplysninger må gemmes, hvordan virksomheden skal passe på de oplysninger, som de opbevarer, samt i hvilket omfang de må videresælge oplysningerne. Derudover indfører forordningen en ret til at få sine data slettet af en given virksomhed.

Vi oplever, at mange mindre virksomheder har den fejlopfattelse, at persondata ikke er noget, som de skal forholde sig aktivt til, så længe de ikke sælger oplysningerne. Det er ikke korrekt. Du skal blandt andet have have overblik over hvilke informationer om kunderne der gemmes, hvorfor de gemmes, samt hvor længe de gemmes.