Når din kæreste, ægtefælle eller forældre dør, skal deres formue deles som et almindeligt dødsbo gennem skifteretten.

Du må håbe på, at afdøde i tide har fået taget stilling til, hvordan det hele skal fordeles. Den beslutning skal træffes i et testamente. Hvis ikke der er oprettet et testamente, skal formuen deles efter de udfyldende regler i arveloven.

Vi hjælper dig i gang med dødsboet.