Som advokatkontor behandler vi mange personoplysninger – også følsomme personoplysninger – om mange forskellige persongrupper. Det er en helt grundlæggende forudsætning for at kunne bistå med rådgivning om testamenter, kontrakter, ejendomshandler mv., og med førelse af retssager. Vi behandler typisk flest oplysninger om vores klienter, men når der er en klient, er der også i mange tilfælde en modpart, andre advokater og vidner, og vi behandler oplysninger om dem allesammen.

Vi behandler dog også personoplysninger om mange andre personer, som ikke er relateret til vores sagsbehandling, eksempelvis kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og leverandører, reelle ejere af selskaber. der er omfattet af hvidvaskloven og oplysninger om de personer, der sender os forespørgsler.

Du kan læse om hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål i følgende to privatlivspolitikker:

Hvis der er spørgsmål til vores privatlivspolitik er du altid velkommen til at kontakte advokat Jesper Rye Jensen på jrj@etosadvokater.dk eller pr. telefon på 78 79 01 72.