Man kan i dag blive skilt uden forudgående separation. Ja man kan endda blive skilt helt automatisk via Statsforvaltningens hjemmeside med nem-id.

For at blive skilt let og hurtigt skal man selvfølgelig være enige om, at man vil skilles.

Derudover skal man være enige om, hvorvidt den ene part skal betale bidrag til den anden. Ægtefællebidraget er i praksis stærkt på retur i de almindelige danske familier, hvor både manden og kvinden er på arbejdsmarkedet. Der skal derfor noget helt særligt til, for at der kan blive tale om bidrag.

Endelig skal man være enige om, hvem der skal overtage en eventuel lejet lejlighed.

Rigtig mange vælger at blive skilt direkte og dermed springe separationen over. Separationen har den fordel, at man kan prøve i en periode, om man vil være hver for sig. Hvis man fortryder og bliver sammen alligevel, er man automatisk fortsat gift.

Den direkte skilsmisse gør i virkeligheden, at man slipper for det følelsesmæssigt hårde, som en proces om skilsmisse også er. Men fortryder man, er man nødt til at gifte sig igen, hvis man vil være sammen som ægtepar fremover.

Er man ikke enige om skilsmisse eller vilkårene, bliver man indkaldt til et møde i Statsforvaltningen, hvor man forsøger at “overtale” Jer til at blive enige. Overtalelsen skulle gerne være ledsaget af en seriøs vejledning om Jeres retsstilling. Lykkes det ikke at blive enige, sender Statsforvaltningen sagen til byretten, der træffer afgørelse under en almindelig retssag.

En retssag om separation eller skilsmisse går ret hurtigt og er typisk overstået på 2-3 måneder.

Byretsdommen kan ankes til landsretten. Erfaringsmæssigt er det ikke så mange sager af den art, der ender i landsretten.